Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

ội dung này được lưu ý cụ thể trong văn bản về đôn đốc triển khai thực hiện chuyên đề và tổ chức sinh hoạt chuyên môn năm học 2017 – 2018 với giáo dục mầm non của Sở mới ban hành.

Cụ thể, Sở GD&ĐT nhấn mạnh về môi trường vật chất cho trẻ hoạt động trong lớp học: Phòng học đảm bảo qui định, phù hợp với trẻ; sắp xếp không gian hợp lý; trang trí thẩm mỹ, thân thiện, phù hợp lứa tuổi; đảm bảo các góc hoạt động phù hợp, thuận tiện và linh hoạt; đa dạng đồ dùng đồ chơi, nguyên vật liệu cho trẻ chơi và hoạt động sáng tạo.

Môi trường vật chất cho trẻ hoạt động ngoài trời: Đảm bảo có các khu vực hoạt động cho trẻ (khu vườn cổ tích; khu vui chơi cát – nước – sỏi; khu vui chơi phát triển vận động; khu vui chơi giao thông; khu vườn cây, rau, hoa, quả; khu vực thảm cỏ…) phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi trường.

Môi trường xã hội: Tạo không khí giao tiếp tích cực, kích thích hứng thú hoạt động của trẻ; trẻ luôn được tôn trọng, khuyến khích và hỗ trợ phát triển.

Cũng trong văn bản này, Sở GD&ĐT Bắc Giang yêu cầu các phòng GD&ĐT trên địa bàn chỉ đạo, hướng dẫn các trường mầm non thực hiện mô hình điểm hoàn thiện các tiêu chí của chuyên đề làm cơ sở nhân rộng mô hình điểm theo kế hoạch của Sở; các trường diện đại trà triển khai theo từng tiêu chí của chuyên đề và lựa chọn các nhóm/lớp thực hiện mô hình điểm…

Nguồn: sưu tầm